6 minuten | 27 november 2022 | Tim Bruggink

Thuiswerkende bedrijfscultuur

Wat is een thuiswerkende bedrijfscultuur?

De bedrijfscultuur van vroeger is sinds het coronatijdperk enorm veranderd. Er hebben grote wijzigingen plaatsgevonden binnen de bedrijfscultuur. Vroeger kwam iedereen naar kantoor.

Tegenwoordig werken werknemers graag thuis en wordt er relatief veel gecommuniceerd via de mobiele telefoon, email of Teams. Deze communicatiemiddelen worden op de werkvloer steeds populairder. Dit komt omdat er op een effectieve manier snel gecommuniceerd kan worden met bijvoorbeeld externe partijen.

Het grote voordeel hiervan is, is dat er op een snelle manier beslissingen doorgevoerd kunnen worden naar externe partijen. Op deze manier kan er snel en effectief gehandeld worden, wat invloed kan hebben op de positie in de desbetreffende markt.

Wat zijn de voordelen van een thuiswerkende bedrijfscultuur?

Zo zijn er een aantal belangrijke voordelen aan een thuiswerkende bedrijfscultuur. Mensen hechten steeds meer waarde aan bijvoorbeeld duurzaamheid en zien dit graag tussen in de thuiswerkende bedrijfscultuur. Belangrijke voordelen zijn bijvoorbeeld:

Door deze voordelen kiezen bedrijven steeds vaker voor een balans tussen fysieke en online momenten. Sommige communicatiemomenten kunnen beter online plaatsvinden, omdat het noodzakelijk is om fysiek af te spreken. Op deze manier is een bedrijf duurzaam bezig en heeft het milieu minder schade te leiden.

Thuiswerkende bedrijfscultuur
Duurzame voetafdruk

Invloed van deze nieuwe bedrijfscultuur

Voor sommige werknemers is contact belangrijk. Op deze manier functioneren sommige werknemers goed en zo ontstaat er motivatie om bepaalde doelen te bepalen.

Helaas is er bij deze bedrijfscultuur sprak van laagdrempelige communicatie tussen werknemers. Hierdoor kunnen werknemers het saamhorigheidsgevoel kwijt raken, waardoor persoonlijke doelen worden misgelopen. Ook kunnen deze obstakels invloed hebben op de rest van het personeel en de bedrijfsvoering.

Om dit te voorkomen is het belangrijk om contact te houden met alle medewerkers om je heen. Op deze manier blijft die saamhorigheid actief en wordt er aandacht besteed aan gezelligheid. Zo blijft een werknemer werken aan zijn persoonlijke doelen en worden opgedragen opdrachten bepaald door motivatie.  

Benieuwd wie wij zijn? Bekijk hier onze over ons pagina!